Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

O nás

Spojením, sdílením, navštívením, prezentací, aktivním odpočinkem i podporou. Tím vším byl projekt Vysočina fandí kultuře realizovaný v roce 2012.

Projekty jsou časově omezené. Snaha Představit, Podpořit, Společně propagovat kulturní akce pořádané v Kraji Vysočina, a zvýšit tak povědomí o významných kulturních aktivitách konaných na území kraje a vyzvat k jejich návštěvě, však zůstává naším časově i obsahově neomezeným společným cílem.

Prostřednictvím těchto webových stránek jsou představovány aktivity a akce příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury. Prostor je ale otevřen i ostatním zajímavým kulturním projektům nejrůznějších žánrů a směrů, a tedy i širšímu okruhu uživatelů.

Smyslem je prezentovat dobré jméno Kraje Vysočina, nabídnout bohatý kulturní program občanům regionu a jeho návštěvníkům a zvýšit povědomí veřejnosti o činnosti kulturních institucí, které Kraj Vysočina zřizuje a podporuje.

www.kr-vysocina.cz

www.vysocina-fandi-kulture.cz

www.facebook.com/vysocinakraj