Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Muzea

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Historie havlíčkobrodského muzea, jednoho z nejstarších regionálních muzeí vlastivědného typu v Čechách, se odvíjí od roku 1874. Muzeum se zabývá historií regionu, sklářstvím, železářstvím, osobnostmi jako byli Karel Havlíček Borovský, Jaroslav Hašek, Jan Václav Stamic, Bohuslav Reynek aj. Z novější historie jsou mapovány osudy židovských spoluobčanů za 2. světové války, vysídlení Němců, nástup komunismu a dokumentace současnosti. Muzeum, kromě jiných publikací, vydává každoročně, ve spolupráci se Státním okresním archivem v Havlíčkově Brodě, vlastivědný sborník Havlíčkobrodsko.
Od roku 2003 je zřizovatelem Kraj Vysočina.
www.muzeumhb.cz 

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Jihlavské muzeum bylo založeno německým Muzejním spolkem v roce 1892. Muzeum spravuje pobočky v Telči, Třešti a hrad Roštejn, a je tak největším muzeem v Kraji Vysočina. Shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje přírodovědné a historické sbírky převážně z regionu. Jihlavské stálé expozice jsou umístěny ve dvou sousedících renesančních domech na Masarykově náměstí 57/58. Nové moderní expozice jsou návštěvníkům zpřístupněny od r. 2014. Vedle stálých expozic se v muzeu konají tematické výstavy a řada kulturních i společenských akcí.
Od roku 2003 je zřizovatelem Kraj Vysočina.
muzeum.ji.cz
 

Muzeum Vysočiny Jihlava - pobočka Třešť

Muzeum sídlí v prvním patře rekonstruovaného Schumpeterova domu. Expozice jsou věnovány betlémářství v Třešti, životu a dílu světově proslulého ekonoma J. Schumpetera a historii zaniklého třešťského průmyslu.


Muzeum Vysočiny Jihlava - pobočka Telč

Nejstarší muzeum na jihozápadní Moravě. V současnosti provizorně sídlí v Univerzitním centru Telč, kde pořádá různorodé výstavy. Stálé expozice jsou prozatím v přípravě.

 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace navazuje na činnost původního Musejního spolku v Pelhřimově založeného v roce 1901. Zaměřuje se na problematiku regionálních dějin a etnografie, vedle budování expozic a krátkodobých výstav prezentuje výsledky badatelské činnosti v oboru regionální historie ve svém Vlastivědném sborníku Pelhřimovska, který vychází od roku 1991. První část expozice v zámku Říčanských je věnována dvěma významným osobnostem výtvarného umění, sochaři a medailérovi Josefu Šejnostovi a jeho synovi Zdeňku Šejnostovi, sochaři a restaurátorovi. Druhá je zaměřená na měšťanský život v 19. století, kulturu odívání, bydlení a společenský život. Třetí část připomíná historickou skutečnost, že v zámku až do roku 1850 měla sídlo radnice.
Od roku 2003 je zřizovatelem Kraj Vysočina.
www.muzeumpe.cz


Od roku 2011 je pobočkou Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace Hrad Kámen. Původně středověký hrad připomínaný na počátku 14. století nabyl barokní přestavbou charakter zámecké stavby. V sedmdesátých letech 20. století byla na hradě otevřena expozice historických jednostopých motorových vozidel jako připomínka počátků motocyklového sportu na Pacovsku (Pacovský okruh 1906). Od poloviny devadesátých let 20. století je vedle této expozice systematicky budována expozice zámeckého života druhé poloviny 19. a počátku 20. století.

 

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace je regionální institucí zabývající se dokumentací přírodních a historických poměrů na jihozápadní Moravě, zvláště v okolí Třebíče, Moravských Budějovic, Náměště nad Oslavou a Jemnice.
Hlavní budova zámeckého areálu v Třebíči, sídla Muzea Vysočiny Třebíč, prošla v letech 2011–2013 rekonstrukcí. Návštěvníci si mohou prohlédnout čtyři stálé expozice: Svět neživé přírody, Svět portálů a bran, Valdštejnové na Třebíči, Lidé. Místa. Osudy.
Od roku 2003 je zřizovatelem Kraj Vysočina.
www.zamek-trebic.cz

Pobočky muzea jsou Muzeum řemesel Moravské Budějovice a Muzeum Jemnice.


Muzeum Vysočiny Třebíč - pobočka Muzeum řemesel Moravské Budějovice

Muzeum sídlí v atraktivních objektech - zámku a Masných krámech. V současné době zde probíhají rekonstrukce a tvorba nových expozic.


Muzeum Vysočiny Třebíč - pobočné pracoviště Muzeum Jemnice

V historickém domě na náměstí se nachází expozice věnovaná dějinám Jemnice, světu čaje a běhu o Barchan.