Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Krajská knihovna Vysočiny

Krajská knihovna Vysočiny

Krajská knihovna Vysočiny je veřejnou knihovnou s univerzálními knihovními fondy a regionálním centrem knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro síť veřejných knihoven Kraje Vysočina. Současně Krajská knihovna Vysočiny plní také funkci městské knihovny ve městě Havlíčkův Brod.
Od roku 2002 je zřizovatelem Kraj Vysočina.
www.kkvysociny.cz