Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Galerie

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě zaujímá specifické místo v síti galerií České republiky, neboť se jako jediná specializuje na moderní českou knižní ilustraci, kresbu a grafiku vzniklou po roce 1918.
Její sbírkové soubory představují ucelený pohled na výtvarnou kulturu české knihy a grafiky. V sbírkách galerie jsou zastoupena díla Adolfa Borna, Zdeňka Buriana, Emila Filly, Josefa Lady, Kamila Lhotáka, Jaroslava Panušky, Bohuslava Reynka a Jana Zrzavého. Od roku 1999 galerie sídlí v nově zrekonstruovaném měšťanském domě ze 14. století na Havlíčkově náměstí. V domě, kde se dochovala řada zajímavých gotických a renesančních architektonických prvků, byla otevřena nová stálá expozice nazvaná „České výtvarné umění 20. a 21. stol.“ Součástí stálé expozice je částečné osazení zrestaurovaného Uhrovského oltáře se sousoším Kalvárie od Ignáce Rohrbacha vzniklého kolem roku 1735.
Galerie nabízí pravidelně obměňovanou stálou expozici ze svých sbírkových fondů, rozličné krátkodobé výstavy a různé doprovodné kulturní a vzdělávací akce.
www.galeriehb.cz
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Horáckou galerii najdete v zámku na náměstí v Novém Městě na Moravě, kde sídlí od svého založení v roce 1964. Návštěvníkům nabízí několik stálých expozic: sochařské přibližují tvorbu významných českých sochařů uplynulého století – novoměstských rodáků Jana Štursy a Vincence Makovského, expozici krajinomalby (Oldřich Blažíček, Josef Jambor, Alois Podloucký, Rudolf Hanych, Pavel Kopáček, Alois Lukášek, František Bukáček, František Hradecký, Karel Jílek, Bohdan Lacina, Čeněk Dobiáš, Bohumír Matal aj.). Návštěvníky překvapí v zámecké mansardě expozice hutně tvarovaného škrdlovického skla a v zámeckém sklepení expozice levitujících soch Jiřího Vašici.
www.horackagalerie.czOblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Aktivity Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě jsou zaměřeny na rozmanité skupiny návštěvníků. V budově na dolní části Masarykova náměstí je umístěna stálá expozice, která v rozmanitých obměnách představuje to nejlepší, co galerie uchovává ve svých sbírkách. Kromě toho se zde konají zejména výstavy zaměřené na umění 19. a první poloviny 20. století, pozornost je věnována též regionální tvorbě. Výstavy ve druhé budově na Komenského ulici představují především moderní a současné umění, sídlí zde galerie Alternativa a stálá sbírka haptického sochařství, v budoucnu by měla být rozšířena o galerie zvukového umění.
www.ogv.cz