Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Putování za... pohodou

výlety po Kraji Vysočina

1. prosince - 31. prosince 2022

Krajská knihovna Vysočiny

V roce 20. výročí založení krajské knihovny se každý měsíc můžete těšit na výletní tipy, které propojí fyzickou aktivitu s duševní. Prosinec jsme zasvětili klidu a pohodě.

Kontakt: Hana Lacinová, BBus(Hons) / lacinova@kkvysociny.cz / 569 400 480