Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Příběhy přes objektiv

výstava

5. prosince 2022 - 15. ledna 2023

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55

Na závěr starého roku a počátek roku příštího jsme připravili do Kavárny Muzeum výstavu fotografií Vlasty Böhmové z Luk nad Jihlavou s názvem Příběhy přes objektiv.

Začátky autorčina zájmu o fotografii jsou spojeny s obnovením činnosti Horáckého fotoklubu Jihlava v roce 1999. V počátku na jejích snímcích převládala příroda, neboť její fotografování bylo spojeno především s chozením po horách a cykloturistikou. Postupně si však do hledáčku přibrala i lidi a vše, co ji inspiruje, ať už světlem, barvou nebo tvarem. V nynější tvorbě zajímají Vlastu Böhmovou zejména okamžiky ze všedního života, zachycení lidí při práci, sportu i odpočinku v kontextu s přírodou.

Výstava bude v kavárně přístupná od 5. prosince 2022 do 15. ledna 2023.