Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Tradiční vánoční výstava betlémů

25. listopadu 2022 - 15. ledna 2023

Muzeum Vysočiny Třebíč, zámek Třebíč, konírna

zahájení čtvrtek 24. listopadu 2022 od 17 hod.

Již ve čtvrtek 24. listopadu zahajujeme Tradiční vánoční výstavu betlémů, která proběhne v konírně třebíčského zámku od 17 hodin. Během prosince na vás čeká

mimo jiné i doprovodný program k výstavě (dětská vernisáž, vánoční dílny, zpívání u slámového betlému, Tříkrálový koncert či derniéra výstavy).

Přijďte do muzea načerpat vánoční atmosféru.