Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Skleněný workshop

workshop k výstavě "Srdce, ruce"

sobota 19. listopadu 2022 od 9:30 do 14 hod. (celodenní workshop, cca 30 min pauza na oběd)

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan

věk: 10–18 let
lektorka: Šárka Bartko, Dis.

Workshop je ZDARMA. Na workshop je NUTNÉ SE OBJEDNAT! Kapacita je omezená.

kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů, Ph.D., h.vondru@muzeumpe.cz, 565 323 184

Lektorka a sklářská výtvarnice Šárka Bartko vás blíže seznámí s historií skla, poví vám, z čeho se sklo vyrábí, jak se zpracovává, a především jak se zušlechťuje. Na workshopu si vyzkoušíte malbu na sklo a gravírování, pod vašima rukama vznikne skleněné umělecké dílo dle možností samotného skla a vaší fantazie. A možná se něco dozvíte o tom, kde se nachází nejstarší sklářská škola na světě. S sebou či přímo na sebe si raději vezměte pracovní oblečení či zástěru.

O lektorce: Šárka Bartko je sklářská umělkyně, absolvovala Vyšší odbornou školu sklářskou v Novém Boru, obor umělecké zpracování skla. V současné době vyučuje malbu na sklo a je galeristkou na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově. Svou tvorbu Šárka Bartko (www.sarkabartko.com) prezentovala na mnohých výstavách či sympoziích. V nově zrekonstruovaném historickém domě s manželem založili galerii. Je členkou skupiny NATĚLO, která se zaměřuje na autorský šperk. Ve své tvorbě se věnuje malbě skla, jeho broušení a tvarování.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skleněný workshop je součástí projektu Kreativní workshopy pro děti a mládež v Muzeu Vysočiny Pelhřimov, p. o., který je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury.

Cílem projektu je realizace čtyř kreativních workshopů pro děti a mládež, které budou tematicky propojené s výstavami „Srdce, ruce“ (27. 10.–27. 11. 2022) a „Sama šila“ (6. 12. 2022–19. 2. 2023). Tvůrčí workshopy budou materiálově zaměřeny na porcelán, sklo, autorský šperk a textilní tvorbu. Každý z workshopů povede profesionální lektor, který s danými materiály tvůrčím způsobem pracuje. Workshopy budou určeny pro děti a dospívající tvůrce, kterým přinesou možnost setkat se s umělci a tvořit s nimi. Aktuality budou zveřejněny na www.muzeumpe.cz, www.facebook.com/muzeumvysocinypelhrimov.