Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Magdaléna Manderlová: A všechno je náhle pták a chce odletět

vernisáž výstavy

úterý 15. listopadu 2022 v 18:30 hodin
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10
výstava od 16. 11. 2022 do 19. 2. 2023

● Magdaléna Manderlová: A všechno je náhle pták a chce odletět

kurátor Miloš Vojtěchovský
zvuková galerie IGLOO
Zvuková esej doplněná o několik objektů zachycuje proud vzpomínek vyvolaných poslechem hlasů rorýsů. Kompozice je sestavená z terénních nahrávek, mluveného slova a z útržků písní.