Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Keltové na Moravě a centrální aglomerace v Němčicích nad Hanou

přednáška z cyklu Science Café

pondělí 14. listopadu 2022 od 18:00 hod.

Muzeum Vysočiny Jihlava - Malovaný sál 

Další přednáška z cyklu Science Café.
Na téma Keltové na Moravě a centrální aglomerace v Němčicích nad Hanou budou přednášet Mgr. Ivan Čižmář, Ph.D. a Mgr. Hana Čižmářová, Ph.D.

Mladší doba železná představovala pro naše území období rozkvětu a inovací, mezi které lze zařadit například využití hrnčířského kruhu, ražbu prvních mincí nebo místní výrobu skleněných šperků. Na střední Moravě založili jedno z nejvýznamnějších center 3. až 2. století před Kr. – aglomeraci v Němčicích, odkud pochází kromě tisíců archeologických nálezů včetně zlatých a stříbrných mincí také doklady fungování několika specializovaných řemeslných odvětví.