Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Porcelánový workshop

workshop k výstavě "Srdce, ruce"

sobota 22. října 2022 od 11 do 16:30 hod.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

(celodenní workshop, cca 30 min pauza na oběd)

věk: 10–18 let
lektorka: MgA. Pavla Vachunová

Workshop je ZDARMA. Na workshop je NUTNÉ SE OBJEDNAT! Kapacita je omezená.

kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů, Ph.D., h.vondru@muzeumpe.cz, 565 323 184

Lektorka a umělkyně Pavla Vachunová vám na workshopu ukáže různé postupy výroby porcelánu – od zabarvování porcelánové hmoty a nalévání do sádrových forem po její vyjmutí a následné dekorování a začišťování. V mezičase, kdy bude porcelán odpočívat ve formách, si vyzkoušíme modelování z porcelánové hmoty. Připravte se na velké experimentování! S sebou či přímo na sebe si raději vezměte pracovní oblečení či zástěru.

O lektorce: Výtvarnice MgA. Pavla Vachunová je absolventkou Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Ateliéru keramika a porcelán. Aktivně se účastní uměleckých sympozií, vystavuje a vede workshopy. Vede studio Tyformy (www.tyformy.cz), založené v roce 2011 a zaměřené na tvorbu užitných předmětů z porcelánu. Studio se profiluje specificky pojatými šperky, užitým porcelánem i velkými exteriérovými plastikami, často inspirovanými krajinou a lokálními specifiky.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Porcelánový workshop je součástí projektu Kreativní workshopy pro děti a mládež v Muzeu Vysočiny Pelhřimov, p. o., který se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.

Cílem projektu je realizace čtyř kreativních workshopů pro děti a mládež, které budou tematicky propojené s výstavami „Srdce, ruce“ (27.10.–27.11. 2022) a „Sama šila“ (6.12.2022–19.2. 2023). Tvůrčí workshopy budou materiálově zaměřeny na porcelán, sklo, autorský šperk a textilní tvorbu. Každý z workshopů povede profesionální lektor, který s danými materiály tvůrčím způsobem pracuje. Workshopy budou určeny pro děti a dospívající tvůrce, kterým přinesou možnost setkat se s umělci a tvořit s nimi. Aktuality budou zveřejněny na www.muzeumpe.cz, www.facebook.com/muzeumvysocinypelhrimov.