Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Křemešník ve výtvarném umění Pelhřimovska

přednáška

úterý 25. října 2022 od 17 hod.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, freskový sál

vstup zdarma

přednášející: Mgr. Zuzana Trnková

Vrch Křemešník s poutním kostelem Nejsvětější Trojice poblíž Pelhřimova většina z nás mnohokrát navštívila. Jak je ale toto místo zobrazováno a reflektováno v dílech regionálních umělců nebo v lidové tvorbě? Umělecká díla ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov nám vypráví nejen o dějinách poutního místa samotného, ale i o tradicích s ním spojených.

kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Trnková; z.trnkova@muzeumpe.cz