Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Katar

videoprojekce

pondělí 17. října 2022 od 17 hod.

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, Univerzitní centrum Masarykovy univerzity, přednášková učebna

Přijměte pozvání do Telče - v pondělí 17. října se v přednáškové učebně Univerzitního centra Masarykovy univerzity od 17:00 uskuteční videoprojekce s komentářem Marie Gregorové z jejích cest po Státu Katar.

Marie Gregorová je dlouholetou členkou telčského muzejního spolku, mimo jiné ráda cestuje a své cesty dokumentuje. Pro své diváky a posluchače nyní vybrala a zpracovala svou cestu Katarem.

Přednášku pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč společně s Muzejním spolkem v Telči.