Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

BOJE JIHLAVSKÉHO 81. PĚŠÍHO PLUKU NA DNĚSTRU V ČERVNU 1915

přednáška

středa 26. října 2022 od 17 hod.

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Malovaný sál

Ve středu 26. října se v muzejním Malovaném sále od 17:00 uskuteční přednáška BOJE JIHLAVSKÉHO 81. PĚŠÍHO PLUKU NA DNĚSTRU V ČERVNU 1915. Přednášet bude Radim Kapavík, předseda spolku Signum belli 1914.

Jihlavský 81. pěší pluk se na konci června 1915 dostal do těžkých bojů při překračování řeky Dněstr poblíž vesnice Perlivci (Ivano-Frankivská oblast dnešní Ukrajiny), během nichž byl dočasně podřízen plzeňské divizi. Ministerstvo obrany ČR se v loňském roce rozhodlo zrekonstruovat pomník se jmény padlých vojáků v nedalekém Starém Martinivu, na němž budou vytesána i jména padlých vojáků z IR 81. Přednáška nás seznámí s průběhem bojů v roce 1915 i s průběhem obnovy památníku.