Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Řemeslnický jarmark

sobota 17. září 2022 od 10 - 16 hod.

Muzeum Vysočiny Třebíč, Centrum tradiční lidové kultury, ul. Cyrilometodějská

Muzeum Vysočiny Třebíč zve všechny příznivce folklóru a tradičních řemesel na Řemeslnický jarmark. Ten se uskuteční v sobotu 17. září 2022 od 10 do 16 hodin v Centru tradiční lidové kultury na ul. Cyrilometodějská 48/4 v Třebíči. Návštěvníkům se představí řemeslníci z Vysočiny a z Dolního Rakouska, a to jak na venkovním prostranství dvora, tak i ve vnitřních prostorech Centra. V multifunkčním sále budou promítána videa o nositelích ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina. K dobré pohodě přispěje slovem a zpěvem za doprovodu akordeonu Petr Gross z Přibyslavic.
V dopoledních i odpoledních hodinách proběhnou výtvarné dílny pro děti. Vstupné zdarma.