Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Houby rašelinišť

přednáška

pátek 23. září 2022 od 17 hod.

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Malovaný sál

Již tento pátek se od 17:00 uskuteční v muzejním Malovaném sále přednáška Ing. Jiřího Burela HOUBY RAŠELINIŠŤ.
V přednášce bude představeno základní rozdělení rašelinišť i to jak se liší, jak vznikají a kde je najdeme, dále charakteristické rostliny na nich se vyskytující i využití rašeliny. Hlavní částí přednášky pak bude představení specifické mykoflóry rašelinišť s využitím seznamu indikačních druhů pro habitat 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště a 91D0 Rašelinný les. Prezentováno bude 40 druhů typických pro lesní i bezlesní rašeliniště, a to jak druhů velmi hojných, tak naopak mimořádně vzácných.