Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Dny otevřených ateliérů

1. - 2. října 2022

Kraj Vysočina

V kraji Vysočina bude 1. a 2. října 2022 probíhat 12. ročník Dnů otevřených ateliérů. Myšlenka letošního ročníku je zaměřena na umění jakožto jiskřičku naděje v temných dobách, umění jako lék, který pomáhá mírnit bolest a pozvednout ducha. Zájemci o návštěvu umělců se mohou těšit na 120 ateliérů, které zastupují rozmanitá řemesla a umělecké techniky. Akce se tradičně účastní i muzea, galerie a umělecké školy. Mnozí účastníci, „ateliéristé“, vám kromě prohlídky svého zázemí nabídnou i možnost vyzkoušet si sami dané řemeslo, někteří mají připravený i doprovodný program. Nenechte si ujít víkend nevšedních setkání a osvěžte své myšlenky krásnými výtvory umělců a řemeslníků z našeho kraje!
Seznam ateliéristů naleznete na stránkách Dnů otevřených ateliérů na Vysočině www.doavysocina.cz, kam zároveň doplňujeme dodatečné změny a aktualizace. Tištěné katalogy jsou k dispozici na většině informačních center v celém kraji Vysočina. Plánování vaší cesty vám usnadní i náš nový web, kde je dostupná mapa s umístěním jednotlivých účastníků.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod zajišťuje organizaci celé akce, záštitu letošního ročníku Dnů otevřených ateliérů na Vysočině převzal Mgr. Roman Fabeš, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.
Krásné zářijové dny