Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Beseda a autorské čtení s Josefem Bernardem Prokopem

úterý 20. září 2022 od 16 hod.

Krajská knihovna Vysočiny, sál KKV

Oddělení specializovaných služeb Krajské knihovny Vysočiny ve spolupráci se SONS (odbočka Havlíčkův Brod) pořádá besedu a autorské čtení s Josefem Bernardem Prokopem. Josef Bernard Prokop se narodil a studoval v Praze (varhany, klavír, hudební věda). Od roku 1992 pracuje jako redaktor a moderátor v Českém rozhlase. Kromě toho je také autorem více než dvou set rozhlasových pořadů, spoluautorem televizních pořadů (s režisérem A. Moskalykem) a autorem dvou divadelních her. Znát můžete například jeho knižní sérii Lucemburská pentalogie.

Vstup zdarma

Kontakt: Monika Bobková / bobkova@kkvysociny.cz / 569 400 485