Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Milan Šťourač: Peru

cestopisná přednáška

12. září 2022 od 17 hod.

Krajská knihovna Vysočiny, sál KKV

Peru – třetí největší země Jižní Ameriky se rozkládá na jejím západním pobřeží po obou stranách And při pobřeží Tichého oceánu. Název Peru znamená v kečujštině „dostatek“ a pochází z doby existence bohaté a slavné říše Inků, o jejíž zánik se přičinili španělští dobyvatelé.

Na území Peru se dochovalo mnoho fascinujících památek, které připomínají kulturu Inků. Důkazy neobyčejné incké vyspělosti nacházíme především v nejhezčím peruánském městě Cuzcu a v posvátném místě Inků Machu Picchu, které objevil Američan Hiram Bingham až v roce 1911 uprostřed hor a džungle. Ale Peru, to nejsou jen Inkové. To je také tragicky proslavený vrcholek nádherného Huascaránu, rákosím porostlé břehy vysokohorského jezera Titicaca či barvitý folklor andských Indiánů.

Vstupné 50 Kč

Kontakt: Ludmila Bouchnerová / bouchnerova@kkvysociny.cz / 569 400 494