Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Spolu u stolu

vernisáž dětského programu

úterý 21. června 2022 od 17 hodin

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10

Spolu u stolu (SUS) je dlouhodobý edukační program, do kterého se Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě zapojila v rámci projektu Jihlava mi není fuk! Od září loňského roku se pravidelně každé úterý setkáváme s dětmi, které rády tvoří, poznávají galerijní prostředí a zajímá je téma aktivního občanství. To se snažíme podpořit v celku jednoduchou, ale velice inspirativní otázkou: V čem jsme stejní? SUS totiž sdružuje jihlavské děti, které ovlivňuje různé kulturní prostředí. Děti, které mají kořeny v Hanoi, Moskvě, Praze nebo Třebíči se snaží pomocí tvoření i her zjistit, co vše mají společné.

Výstava ve vestibulu galerie potrvá do 23. června 2022.