Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Hrad Kámen napříč staletími

prohlídky hradu

4. - 6. července 2022

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, hrad Kámen

Tradiční akce, kdy budou návštěvníky hradu provádět průvodkyně a průvodci v dobových kostýmech. Šermířská omladina přítomné naučí základům boje a šermu ve středověku. Po vystoupeních si mohou návštěvníci středověké zbraně a zbroj vyzkoušet na vlastní kůži. Program bude dále obohacen o tematické hry pro děti.
Ve dnech 4. a 6. 7. se můžete těšit na přednášky sokolníka s ukázkami dravců a sov. Ve středu 6. 7. své magické umění představí kouzelníci Telepat a Telemat - balónkový modeling a workshop, kouzelnická vystoupení.
Dva večery 4. a 5. července zpříjemní oblíbené hrané večerní prohlídky na téma „Příběhy kámenské“, které upozorní na nejdůležitější události z historie hradu. Prohlídky budou začínat v 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 a 21.00 hodin. Z důvodu omezené kapacity je nutné si večerní prohlídku rezervovat na telefonním čísle 565 426 609 nebo 721 846 931.
Prohlídky budou ve 22.00 hodin zakončeny světelnou LED show v podání skupiny Fénix.