Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Hodice historie obce a šlechtického rodu

přednáška

1. července 2022 od 17 hodin

komentovaná vycházka

2. července 2022 od 10 hodin - z technických důvodů ZRUŠENO

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť, Schumpeterův dům

Přijměte pozvání do třešťského muzea - v pátek a v sobotu se zde uskuteční dvě akce věnované Hodicím:

V pátek 1. července se od 17:00 v Schumpeterově domě uskuteční přednáška věnovaná Hodicím, obci vzdálené necelé 4 km od Třeště. Ing. Petr Jiříček, Ph.D., seznámí posluchače s dějinami obce a se slavným šlechtickým rodem s erbem stříbrných buvolích rohů v červeném poli.

A v sobotu 2. července se s Ing. Petrem Jiříčkem, Ph.D., můžete vydat přímo do Hodic na komentovanou vycházku. Sraz je v 10:00 na parkovišti před třešťským muzeem, doprava vlastní.