Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Ztracený poklad – národopisné fotografie z let 1913 - 1915

přednáška

úterý 14. června 2022 od 17:00 hod.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, freskový sál

vstup zdarma

přednášející: PhDr. Miroslava Kvášová

Fotografie s národopisnou tématikou pořízené v letech 1913 – 1915 patří k nejcennějším celkům ve fotoarchivu Muzea Vysočiny Pelhřimov. Převážná většina jich vznikla roku 1914, kdy se rozbíhala dotazníková akce vyvolaná Národopisnou společností českoslovanskou, která měla vyústit ve vydání encyklopedického díla Národopis lidu českoslovanského. Jsou pro region Pelhřimovska zcela unikátní, jediné svého druhu a otevírají dveře do dnes již ztracené a zapomenuté minulosti života na vsi. Vydejte se s námi do více než sto let vzdálené podoby života našich předků a jejich tradic, které čas zkreslil nebo zcela změnil - vzácné fotografie nás dovedou zpět k jejich kořenům.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová; m.kvasova@muzeumpe.cz