Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Muzejní a galerijní noc 2022

pátek 27. května 2022 od 16:00 hod.

Muzeum Vysočiny Jihlava

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

I v letošním roce se Muzeum Vysočiny Jihlava společně s Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě v pátek 27. května zapojí do v pořadí již XVIII. ročníku Festivalu muzejních nocí.

Muzejní část zahájíme již v 16:00, a to slavnostní vernisáží nové archeologické výstavy Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Třebíčsku v prostorách muzejní půdy. Následovat bude prohlídka této výstavy s jejím kurátorem Mgr. Davidem Zimolou.
Poté se přesuneme před muzejní budovu – v 17:00 budou mít návštěvníci možnost zhlédnout vystoupení taneční skupiny Hotch-Potch s názvem Jihlavské pověsti. Od 17:30 zde bude pokračovat kapela JazzBandits ze ZUŠ Jihlava pod vedením Marie Zemanové. V jejím podání zazní jazz, swing a funk.

V přímé návaznosti na právě probíhající výstavy k životnímu jubileu našeho zoologa Pavla Bezděčky se od 18:00 uskuteční v Malovaném sále powerpointová přednáška Od dětských kreseb k počítačové malbě přímo s autorem.

Protože v nejbližší době dojde k reinstalaci stávajících muzejních expozic, je letošní muzejní noc koncipována jako rozlučková se starými expozicemi – komentovaných prohlídek se zhostí jednotliví odborní pracovníci: v 18:00 začne komentovaná prohlídka archeologické expozice s Mgr. Davidem Zimolou, v 19:00 následuje prohlídka historických expozic s akad. mal. Martinem Kosem a ve 20:00 si návštěvníci mohou prohlédnout zoologické expozice s RNDr. Klárou Bezděčkovou, Ph.D.
Bonusové podvečerní prohlídky ztemnělými expozicemi se uskuteční ve 20:00 a 21:30, budou pouze na objednání a návštěvníky povede Renata Kremláčková, DiS.

Ve 21:00 začne v Malovaném sále tradiční Čtení na dobrou noc s Pavlem Bezděčkou a na úplný závěr vystoupí se svou ohňovou show před budovou muzea Společenstvo meče a ohně Novus Origo.

Vstup do jihlavského muzea a do ostatních objektů spolupracujících na této akci je zdarma!