Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Třebíčsku

výstava

27. května - 31. prosince 2022

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55

vernisáž 27. května 2022 od 16:00 hod.

Výstava je věnována archeologickým výzkumům prováděným na administrativním území obce s rozšířenou působností Třebíč a navazuje na cyklus prezentací archeologických nálezů na Vysočině podle územního členění (Telčsko 2018, Jihlavsko 2020).

Na přípravě výstavy se podíleli pracovnící Muzea Vysočiny Jihlava, p. o., Muzea Vysočiny Třebíč, p. o., a Regionálního muzea Horního Pooslaví. Vlastní realizaci výstavy v prostoru muzejní půdy zajistili kurátoři Mgr. David Zimola, Mgr. Aleš Hoch, Ph.D., a Mgr. Milan Vokáč.

Jde především o prezentaci movitých archeologických nálezů získaných záchrannou archeologickou činností v posledních třiceti letech a uložených v depozitářích Muzea Vysočiny Jihlava a Třebíč. Kromě nálezů pocházejících ze samotného města Třebíče vystavujeme i předměty z okolních obcí či měst Hrotovic a Jaroměřic nad Rokytnou.

Vystavovaný archeologický sbírkový fond obou muzeí bude v letošním roce základem pro stálé expozice v prostorách Městského kulturního střediska v Třebíči (Zámek č. 1, Třebíč - Podklášteří) i pro výstavu v bývalé zámecké konírně v Muzeu Vysočiny Třebíč (Zámek č. 1, Třebíč – Podklášteří) v roce 2023.

Vernisáž výstavy se uskuteční v rámci Muzejní a galerijní noci v pátek 27. května od 16:00 a výstava bude otevřena až do 31. prosince.