Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Setkání

komentovaná prohlídka výstavy

úterý 3. května od 17:00 hod.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, výstavní síň zámku pánů z Říčan

kurátorka: Mgr. Hana Zrno Vondrů, Ph.D.

Na samotné výstavě se návštěvníci mohou setkat s různorodou tvorbou v oborech malířství, sochařství, grafiky a knižní vazby autorek Bronislavy Bakule Malé, Martiny Malé a Veroniky Molíkové. Přijďte se blíže seznámit s tvůrčí dráhou umělkyň a prohlédnout si ve výstavních prostorech jejich autorská díla. Kurátorka výstavy Hana Zrno Vondrů vám přiblíží, jaké prostředky pro svou tvorbu autorky používají, z jakého záměru vycházejí jejich umělecké realizace a co je jim inspirací.

Stručně si představme samotné výtvarnice:
Bronislava Bakule Malá je laureátkou ceny Grafika roku. Představuje především grafickou a sochařskou tvorbu mapující poslední roky vlastního života od realisticky dokumentárních sdělení po minimalisticky abstrahované principy přírodních jevů.

Martina Malá se věnuje zejména práci s papírem, knižní vazbě a restaurování knih. Ukazuje, jak se kniha dá pojmout coby svébytný umělecký objekt a nechává diváka nahlédnout i do procesu restaurování. K vidění je i malířská část její práce.

Veronika Molíková zve k zamyšlení nad obrazy se subtilní tématikou osobních výpovědí a k pozastavení se nad monumentalitou všedního okamžiku, ve kterém hledá základní principy lidské existence.

kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů, Ph.D., h.vondru@muzeumpe.cz