Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Science Café - Každému připadají hvězdy jiné

přednáška

čtvrtek 28. dubna 2022 od 18:00 hod.

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Malovaný sál

Přijměte pozvání na další přednášku z cyklu Science Café:
Ve čtvrtek 28. dubna se v muzejním Malovaném sále uskuteční další přednáška z cyklu Science Café. Přednáška Ing. Miloše Podařila Každému připadají hvězdy jiné začíná v 18:00…

Astronomie je všeobecně považována za jednu z vůbec nejstarších přírodovědných disciplín. Astronomické přírodovědné poznání přitom v minulosti sehrálo i významnou roli při formování významných historických společenství a zřejmě nese svůj podíl i na tvorbě a vývoji některých důležitých norem lidského jednání. Jakkoliv se výzkum vesmíru z hlediska svých metod, používaných technologií, ale i své filozofie, v průběhu tisíciletí dynamicky proměnil, tajemný přesah astronomického poznání v lidských duších svým způsobem přetrvává.