Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Kaple Panny Marie Bolestné – místo posledního odpočinku urozeného a statečného rytíře Jana Kryštofa Malovce z Malovic

přednáška

úterý 26. dubna 2022 17:00 hod.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, freskový sál

vstup zdarma

přednášející: Mgr. Ondřej Hájek

Představa Jana Kryštofa Malovce o „dobré smrti“ ani její odraz v ikonografii a stavební koncepci kaple Panny Marie Bolestné v Kámeni nejsou již dnes na první pohled zřejmé. Přednáška představí vývoj kaple nejen na základě archivních dokumentů, ale i s ohledem na historické artefakty, odhalené během rekonstrukce kaple a restaurování její umělecké výzdoby. S jistou nadsázkou lze říct, že posluchač bude proveden historickým vývojem vybraných církevních objektů v obci Kámen i jejich následným zánikem. Zároveň je přednáška úvodní akcí před znovuotevřením kaple pro širokou veřejnost.

kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Hájek, o.hajek@muzeumpe.cz

Změna vyhrazena.

Těšíme se na setkání.