Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Den Země

středa 20. dubna 2022 od 9:00 do 17:00 hod.

Muzeum Vysočina Jihlava, Masarykovo nám. 55

20. dubna pořádá jihlavské muzeum tradiční celodenní akci - DEN ZEMĚ.

Od 9.00 do 17:00 budou v prostorách expoziční budovy připraveny různé přírodovědné aktivity, kvízy a "poznávačky".

V rámci Dne Země se od 17:00 v muzejním Malovaném sále uskuteční i přednáška RNDr. Jana Zedníka z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR s názvem Zemětřesení - symbol zkázy i nástroj poznání.