Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Čas pro přírodu

soutěž

15. března – 30. dubna 2022

Krajská knihovna Vysočiny

Knihovna se opět zapojuje do sběru nepotřebných mobilních telefonů. Tentokrát pro Ukrajinu

Opět po roce po úspěšné kampani Odlož mobil v knihovně se při příležitosti Dne Země Krajská knihovna Vysočiny připojuje ke kampani Čas pro přírodu.

Pořádá ji projekt Remobil, jehož hlavním cílem je změna stavu, kdy se telefony hromadí v domácnostech a znamenají tak do budoucna enviromentální problém. Proto se snaží všem nabídnout co nejjednodušší způsob, jak se nepotřebných telefonů zbavit.

• Staré mobilní telefony odevzdávejte u Centrálního pultu
• Z každého mobilního telefonu 10 Kč na pomoc Ukrajině
• Zajištěna bezpečná likvidace osobních dat
• Můžete se zároveň zbavit i tabletů, nabíječek atd.
• Kampaň trvá od 15. března do 30. dubna 2022