Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Výstava historický kočárků v Muzeu Vysočiny Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč připravuje na letošní letní sezónu výstavu historických kočárků ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov. Na výstavě budou představeny historické dětské kočárky z období 1880–1980, dětské kolébky a kočárky pro panenky, doplněné hračkami a dalšími předměty, spojenými s tematikou dětství ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč. Přijďte s námi zavzpomínat na časy nám všem blízké i dávno minulé, kdy se vzhled kočárků inspiroval módními trendy nastupujícího automobilismu a holčičky vozily panenky v dokonalých napodobeninách kočárů svých sourozenců.

  Zajímá Vás také, v jakých modelech se vozili malí Třebíčánci? Výstavou bychom rádi oživili vzpomínky nejen na dětství současných generací, ale i našich tatínků, maminek, dědečků a babiček. Snad i Vy máte doma rodinné album, jehož zažloutlými fotografiemi rádi listujete a představujete si, jaké to tehdy bylo…, a možná byste se se svými poklady chtěli podělit i s veřejností.
Pokud ano, můžete se stát spolutvůrci naší výstavy. Muzeum Vysočiny Třebíč si touto cestou dovoluje oslovit třebíčskou veřejnost s výzvou o poskytnutí historických fotografií, které se stanou nedílnou součástí výstavy. Zájem máme právě o takové fotografie, na nichž jsou dobře zachyceny dobové kočárky, a to až do 80. let 20. století.

Originální fotografie lze po předchozí domluvě s kurátorkou výstavy přinést osobně do Muzea Vysočiny Třebíč, depozitář Kosmákova 1319/66, Třebíč, nebo zaslat v elektronické podobě (v kvalitě pro tisk) na níže uvedený mail. Uzávěrka příjmu fotografií je 2. května 2022.

Kontaktní osoba: Eva Hladká, kurátorka výstavy historických kočárků, tel. 568 824 658, e-mail: e.hladka@muzeumtr.cz.
Výstava bude probíhat od 2. června do 23. října 2022 v konírně třebíčského zámku.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
Eva Hladká
Muzeum Vysočiny Třebíč

Kontakt: Tel.: 568 824 658
E-mail: e.hladka@muzeumtr.cz
Kancelář: depozitář Kosmákova 1319/66, Třebíč

Podmínky poskytnutí fotografií Muzeu Vysočiny Třebíč
  1. Poskytovatel prohlašuje, že je autorem předaných fotografií nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k poskytnutí fotografií se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými, a to pro účely zveřejnění v rámci výstavy Muzea Vysočiny Třebíč.
  2. Poskytovatel garantuje, že osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním dané fotografie a jejím použitím v rámci výstavy Muzea Vysočiny Třebíč.
  3. Poskytovatel prohlašuje, že fotografie byla poskytnuta v souladu s předpisy na úseku ochrany osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)) a dále se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Jsou-li součástí fotografie osobní údaje, je poskytovatel povinen disponovat patřičným právním titulem k jejich zpracování a jejich užití v rámci a za podmínek této výzvy. Poskytovatel dále prohlašuje, že použití poskytnutých fotografií se nedotýká práv třetích osob.
  4. Muzeum Vysočiny Třebíč nepřebírá přijetím fotografií jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany muzea v dobré víře v souladu s těmito podmínkami.
  5. Poskytnutím fotografií dává poskytovatel souhlas se zveřejněním fotografií na výstavě Muzea Vysočiny Třebíč a zpracováním osobních údajů (jméno, e-mail/telefon). Uvedené údaje budou správcem (Muzeum Vysočiny Třebíč) použity výhradně pro tento účel a pouze po dobu trvání výstavy. Souhlas lze kdykoli odvolat; odvolání souhlasu nemá zpětné účinky a nedopadá na zpracování, které již proběhlo.
  6. Muzeum Vysočiny Třebíč si vyhrazuje právo provést výběr poskytnutých fotografií.