Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Volání dálek

výstava

20. ledna - 3. dubna 2022

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55

Kdo ještě neviděl výstavu VOLÁNÍ DÁLEK má poslední možnost - výstava je prodloužena do 3. dubna...
A v rámci ukončení této výstavy se 31. března v 17:00 uskuteční beseda s RNDr. Dušanem Trávníčkem, zoologem Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a dlouholetým členem společnosti ZOOGEOS BOHEMIA. Své povídání doprovodí autentickými snímky a audionahrávkami.