Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Velikonoce - motivy a symboly

přednáška

úterý 12. dubna 2022 od 17:00 hod.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, freskový sál

vstup zdarma

přednášející: PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.
O jarních zvycích a slavení Velikonoc toho každoročně slyšíme hodně. Pojďme se přesto pokusit o jiný pohled: zaměříme se na symboly a motivy, které se během velikonočních svátků objevují a pokusíme se dopátrat jejich kořenů. Přijďte se jarně naladit!

kontaktní osoba: PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D., m.skorepova@muzeumpe.cz
Změna vyhrazena. Návštěvníci jsou povinni se řídit protiepidemiologickými opatřeními.
Těšíme se na setkání.