Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Poznáváme Českou republiku a Havlíčkův Brod

PROGRAM MUZEA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD PRO UKRAJINSKÉ DĚTI A RODIČE

úterý 5. dubna 2022
čtvrtek 5. května 2022
neděle 5. června 2022

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod si připravilo program pro ukrajinské děti s rodiči, který se koná v muzeu na Havlíčkově náměstí každý pátý den v měsíci od 15:00 hod. Při programu budeme společně poznávat město Havlíčkův Brod, zvyky Čechů a vzájemně se poznávat. Základem programu je promítání fotografií a dílny, na kterých si zkusíte něco malého vyrobit. Vstup zdarma.

PROGRAM:
5. dubna: Velikonoce
5. května: Jarní příroda
5. června: Život ve městě

Těšíme se na Vaši návštěvu