Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Nové poznatky k nástěnným malbám na Roštejně

přednáška

pondělí 28. března 2022 od 17:00 hod.

Muzeum Vysočiny Jihlava, Univerzitní centrum MU v Telči

Přijměte pozvání na přednášku PhDr. Kateřiny Rozinkové, kastelánky hradu Roštejn.
Přednáška s názvem Nové poznatky k nástěnným malbám na Roštejně se v knihovně Univerzitního centra MU v Telči uskuteční v pondělí 28. března od 17:00.
Tématem přednášky PhDr. Kateřiny Rozinkové budou nové posuny v poznání maleb v interiérech hradu Roštejn, především v tzv. erbovním a botanickém sále. Posluchači se dozvědí o potenciálních inspiracích pro výmalby, seznámí se s určením jednotlivých zajímavých vyobrazení a zjistí více o současném stavu bádání v oblasti uvedených nástěnných maleb.