Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Nepřekonatelný neklid

výstava

6. dubna - 30. června 2022

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55

vernisáž 5. dubna 2022 od 17:00 hod.

Na druhé čtvrtletí tohoto roku připravuje Muzeum Vysočiny Jihlava v přízemí expoziční budovy výstavu s názvem „Nepřekonatelný neklid“. Jedná se vlastně o tři výstavy, či svým způsobem trojvýstavu, k významnému životnímu jubileu našeho dlouholetého zaměstnance Pavla Bezděčky.

V malém výstavním sálu bude výstava „Život je sen, aneb Pavel Bezděčka sedmdesátiletý“. Bude to jakési s nadhledem pojaté shrnutí života a díla tohoto zoologa, malíře, fotografa, spisovatele, pábitele a cestovatele.

V mázhauzu najdete výstavu s názvem „Všechno je jinak!“. Bude to malá výstava veselých až pábitelských fotografií, fotomontáží a kreseb Pavla Bezděčky.

Třetí výstava s poněkud exotickým názvem „Papahu“ bude situovaná do většího výstavního sálu taktéž v přízemí muzea. Zde diváci najdou obrazy Pavla Bezděčky a nejen to. Autor ke spoluúčasti na této výstavě pozval dva přátele a kolegy ze Spolku výtvarných umělců Vysočiny, a sice Pavla Tomana, který zde vystaví své dřevěné sochy, a Hugo (Davida) Habermanna, který zde vystaví své ocelové sochy.

Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 5. dubna 2022 v 17 hodin.
Výstava bude otevřena od středy 6. dubna do 30. června 2022.