Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Mor a cholera

přednáška

úterý 22. března 2022 od 17:00 hod.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, freskový sál

vstup zdarma

přednášející: PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

„Mladý může, starý musí,“ říkává se, když je řeč o posledních věcech člověka. Dlouhá staletí ale platilo, že tím nejnebezpečnějším obdobím lidského života je dětství a mládí. Teprve ti opravdu nejzdravější a nejodolnější, kterým se podařilo přežít prvních pár let života, se mohli těšit vyhlídkou na stáří. Životní plány mařily dnes zcela banální nebo dávno zažehnané nemoci a ovšem také epidemie, se kterými si tehdejší zdravotnictví nedokázalo poradit. Přednáška o chorobách v minulosti a demografických statistikách bude mít optimistický závěr, který ukáže, že lidstvo jako celek vždy nakonec dokázalo nebezpečí překonat.

kontaktní osoba: PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D., m.skorepova@muzeumpe.cz

Změna vyhrazena. Návštěvníci jsou povinni se řídit protiepidemiologickými opatřeními.

Těšíme se na setkání.