Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Jakub Tomáš – Na Kopci u laviček

výstava

11. března - 29. května 2022

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10

vernisáž 10. března 2022 od 17:00 hod.

Jakub Tomáš (*1982) patří k umělcům mladší střední generace, jimž se podařilo prosadit na poli současné české malby, přestože zůstal věrný svému rodišti. Právě odtud pramení tematické zaměření výstavy: region, město Jihlava, tematika sídlišť. Nakonec umělec sám vyrůstal v kulisách jihlavského sídliště Březinky. Jakub Tomáš od roku 2016 samostatně vystavuje v Čechách (Galerie Václava Špály, Galerie Vyšehrad, Nová galerie, GHMP/Dům u Zlatého prstenu, OFF/Formát Brno, …) a má na svém kontě výstavy ve Velké Británii, Kanadě, Rakousku a na Slovensku. OGV Jihlava představila jeho dílo v rámci Galerie Alternativa (2008, open call) a dále jej kurátor Petr Kovář začlenil do projektu Běguni (2017). Jsme rádi, že se tentokráte uvedení díla Jakuba Tomáše v jeho rodišti ujme kurátor Radek Wohlmuth a posílí nadregionální význam projektu.