Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

In Search of Wor(l)ds

přednáška

čtvrtek 3. března 2022 od 18:00 hod.

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Malovaný sál

Pokud se chcete zdokonalit v angličtině, máte jedinečnou šanci - ve čtvrtek 3. března se od 18:00 v muzejním Malovaném sále uskuteční přednáška z cyklu In Search of Wor(l)ds, Vol. 2: Explore studying at European and US universities – in flash.

Program In Search of Wor(l)ds je neformální platformou určenou všem zájemcům o praktickou angličtinu. Jde o tématicky průřezová setkávání při nichž je komunikačním jazykem především angličtina. Setkání se přitom lze účastnit v roli aktivního diskutujícího, ale i čistě pasivního posluchače.

Tématem březnového setkání (Explore studying at European and US universities – in flash) je moderovaná diskuse o systému a praxi (přednostech i nedostatcích) vysokoškolského vzdělávání na několika vybraných světových univerzitách. Pozvání přijali absolventka New Jersey City Univerzity (USA) Natália Ostrowski, student The University of Edinburgh (UK) Petr Veselý a čerstvá absolventka Univerzity Karlovy (CZ) Klára Dobrylovská.

Partnery projektu jsou: Muzeum Vysočiny Jihlava, Gymnázium Jihlava, jihlavská pobočka British Council (Vysoká škola polytechnická Jihlava) a Jihlavská astronomická společnost.