Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Gravidity group: Inverze

intervence do prostoru

čtvrtek 24. března 2022 od 17:30 hod.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10

Intervence do prostoru Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě v podání umělkyň Lucie Jestřabíkové a Zuzany Štefkové zhmotňuje otázku, co se stane, když se virtuální realita prohodí se skutečností. Pokud je ponoření se do virtuálního světa realističtější než realita sama, nabízí se otázka, jak otočit situaci na miskách vah k vyrovnání, anebo k obrácení obou světů?