Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Elektromagnetické vlny ve službách astronomie

přednáška

čtvrtek 17. března 2022 od 17:00 hod.

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55, Malovaný sál

Přijměte pozvání na přednášku Ing. Petra Dvořáka, Ph.D., z CEITEC a VUT Brno s názvem Elektromagnetické vlny ve službách astronomie. Přednáška se uskuteční v muzejním Malovaném sále ve čtvrtek 17. března 2022. Lidské oko má jeden základní nedostatek: vidí jen ve viditelné části elektromagnetického spektra. Lidstvu se však tento nedostatek podařilo odstranit a díky moderní astronomické technice dnes již můžeme „vidět“ v celém možném spektru. Od rádiových vln až po vlny gama. Podobně jako hvězdářský dalekohled umožnil lidskému oku vidět vesmír ve viditelné oblasti, pak i dnešní astronomická technika umožňuje „vidět“ detaily vesmírných objektů v celém spektru. Pojďme se společně podívat a vysvětlit si tuto fascinující cestu poznání vesmíru okolo nás v celé šíři elektromagnetického spektra.

Ing. Petr Dvořák, Ph.D. je vědecký pracovník a vysokoškolský pedagog působící ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC a na FSI Vysokého učení technického v Brně. Vedle výzkumu v oblasti nanotechnologií se věnuje popularizaci přírodních věd, zejména pak astronomie a astrofyziky. Petr Dvořák je členem Jihlavské astronomické společnosti a České astronomické společnosti. Přednášku pořádá Jihlavská astronomická společnost ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava a Pobočkou Vysočina České astronomické společnosti.