Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Adam Hejduk – Křehký případ

výstava

11. března – 29. května 2022

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10, zvuková galerie IGLOO

vernisáž 10. března 2022 od 18:00 hod.

Místně specifická audiovizuální instalace Adama Hejduka využívá syžet fiktivního kriminálního případu. Autor pracuje s prvkem náhody a nejistoty, které navozují atmosférou veřejného prostoru, například pusté noční ulice. Řešení neznámého zločinu a důkazové souvislosti nechává na posluchači. Prostorový zvuk vytváří emotivní a významovou složkou instalace a jako důkazní materiál jsou zde součástí akustického prostoru také předměty. Dokumentární záběry byly pořízeny v Jihlavě a tajenku možných náznaků spojují do znepokojivého celku.

Adam Hejduk se narodil v Opavě, žije v Brně. Absolvoval magisterské studium v ateliéru Jana Ambrůze na FaVUT v Brně, byl na stážích ve Studiu nových médií Tomáše Svobody na AVU a ateliéru Rony Plesla na Umprum. V současné době pobývá na doktorandském studiu na brněnské FaVU. Zajímá ho práce s prostorem a časem, v poslední době se v jeho instalacích často objevuje téma zvuku a příběhovost. Mezi materiály, které se v jeho instalacích a performancích opakují, najdeme například sklo, dřevo nebo napnuté ocelové struny.