Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Setkání

výstava

8. března - 8. května 2022

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, výstavní síň

vernisáž úterý 8. března 2022 od 17:00 hod.

kurátorka: Mgr. Hana Zrno Vondrů, Ph.D.

Na výstavě se návštěvníci setkají s různorodou tvorbou v oborech malířství, sochařství, grafiky a knižní vazby autorek Bronislavy Bakule Malé, Martiny Malé a Veroniky Molíkové. Aniž by se tyto výtvarnice hledaly, setkávají se v životě a setkávají se v určité rovině svých zájmů. Setkání je zde více než název výstavy, je to stav vědomí a vztah k tvorbě.

Každá z autorek sleduje v umění jinou cestu a používá jiné prostředky, přesto základ jejich tvorby má totožný charakter – vychází z vnitřní potřeby práce s vizuální informací, potřeby hledání harmonického ideálu a znalosti řemesla, jejich cílem je svébytnost vlastního vyjádření.

Společným tématem je často příroda, zpracování bezprostředního prožitku a inspirace v blízkém okolí, ač každá používá jiné přenosy sdělení. Zároveň všechny svou tvorbou zůstávají věrné odkazu minulosti, řemeslné práci, vycházejí z prověřených postupů a respektují materiál, se kterým pracují, i tehdy, když se pokoušejí hledat nové cesty.

Bronislava Bakule Malá je laureátkou ceny Grafika roku. Představí především grafickou a sochařskou tvorbu mapující poslední roky vlastního života od realisticky dokumentárních sdělení po minimalisticky abstrahované principy přírodních jevů.

Martina Malá se věnuje zejména práci s papírem, knižní vazbě a restaurování knih. Na výstavě ukáže, jak se kniha dá pojmout coby svébytný umělecký objekt a nechá diváka nahlédnout i do procesu restaurování. K vidění bude i malířská část její práce.

Veronika Molíková zve k zamyšlení nad obrazy se subtilní tématikou osobních výpovědí a k pozastavení se nad monumentalitou všedního okamžiku, ve kterém hledá základní principy lidské existence.

kontaktní osoba: Mgr. Hana Zrno Vondrů, Ph.D., h.vondru@muzeumpe.cz