Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Sestry Válovy - Pod jedním nebem

komentovaná prohlídka

čtvrtek 24. února 2022 od 17:00 hod.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10

Výstavou provede kurátorka Dagmar Šubrtová.