Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Putování za… Boženou Němcovou a Bohumilem Hrabalem

výlety po Kraji Vysočina za známými osobnostmi

1. února - 28. února 2022

Krajská knihovna Vysočiny

V roce 20. výročí založení krajské knihovny se každý měsíc můžete těšit na výletní tipy, které propojí fyzickou aktivitu s duševní. Na webových stránkách a sociálních sítích knihovny najdete vždy začátkem měsíce tip na výlet za známou osobností Kraje Vysočina, s názvem Putování za… 

Kontakt: Hana Lacinová, BBus(Hons) / lacinova@kkvysociny.cz / 569 400 480