Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Náměstí mezi školami v Pelhřimově

přednáška

22. února 2022 od 17:00 hod.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, freskový sál

vstup zdarma

přednášející: Mgr. Zuzana Trnková

Dějiny náměstí mezi školami v Pelhřimově mají svůj počátek v době před sto lety. Ve 20. letech 20. století byla dokončena výstavba chlapeckých škol (dnešního gymnázia), jíž předcházely budovy bývalé pošty (dnes městské knihovny), dívčích škol (dnes obchodní akademie) a soudu. Prostranství vymezené těmito objekty bylo komponováno jako terasovitý park. Centrální pasáž s fontánou a lavičkami opticky spojovala vstupy do obou škol, v horní části se nacházel prostor pro pomník Tomáše Garrigue Masaryka. Na konci 30. let byly položeny základy objektu a odlita socha prvního československého prezidenta v nadživotní velikosti, k její instalaci však kvůli vypuknutí druhé světové války nedošlo. Na začátku 60. let 20. století byl přibližně na jejím místě vztyčen památník Julia Fučíka, jenž se po jistou dobu stal místem prorežimních oslav. Byl odstraněn krátce po roce 1989. V době po sametové revoluci se dalších výrazných uměleckých instalací náměstí prozatím nedočkalo. Nedávno byla zahájena jeho celková rekonstrukce. Jaká je jeho budoucnost?

kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Trnková; z.trnkova@muzeumpe.cz

Změna vyhrazena. Návštěvníci jsou povinni se řídit protiepidemiologickými opatřeními.

Těšíme se na setkání.