Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Ze zadu... Intervence Lenky Zadražilové do stálé expozice Ze sbírek…

komentovaná prohlídka 

27. ledna 2022 od 17:00 hod. 

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24 

Výstavou provede Lenka Zadražilová. 
Lenka Zadražilová se inspirovala právě zadními stranami obrazů z naší stálé expozice a své malby nyní vystavuje v bezprostřední blízkosti originálů.