Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Volání dálek

výstava

21. ledna - 27. března 2022

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55

Výstava mapuje pětadvacetiletou činnost společnosti Zoogeos Bohemia, složenou převážně ze zoologů zaměstnaných v českých muzeích.

Poutavé texty, působivé fotografie, atraktivní sbírky motýlů, brouků, mořských živočichů a dalších pozoruhodných přírodnin, přivezených z expedic, přiblíží návštěvníkům výpravy na Malé Antily, do Maroka, Turecka, na Srí Lanku, do Malajsie, Indonésie, Venezuely, Albánie a dalších míst.

Jihlavskou instalaci výstavy připravili pracovníci Zoogeos Bohemia a Muzea Vysočiny Jihlava,
                                  návštěvníci ji mohou spatřit ve velkém výstavním sále do 27. března.