Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Pelhřimovští výtečníci

komentovaná prohlídka

18. ledna 2022 od 17:00 hod.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, zámek pánů z Říčan, výstavní síň

vstup zdarma

kurátorka: Miroslava Kvášová

Výstava Pelhřimovští výtečníci je svým způsobem unikátní příležitostí uvidět dosud neviděné a nikdy nevystavené fotografie pelhřimovských osobností. Z bohaté nabídky portrétních fotografií ze sbírky muzea mohla být vybrána jen část, kritériem přitom nebylo povolání, společenské postavení nebo místo narození. Sešla se tak pestrá společnost osob nejrůznějšího zaměření a zájmů a bylo zjištěno i mnoho zajímavých skutečností, které dosud nejsou v obecném povědomí, ačkoliv mnoho z prezentovaných osobností je dodnes uchováno v paměti obyvatel Pelhřimova, a nejen Pelhřimova.

kontaktní osoba: PhDr. Miroslava Kvášová; m.kvasova@muzeumpe.cz

"Zároveň bychom Vás rádi upozornili na aktuální protiepidemická opatření a podmínky pro konání hromadných akcí, které je nutné dodržet. Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví každý účastník akce včetně řečníků musí v rámci systému O-T-N (očkování-test-nemoc) doložit, že:
a) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
c) byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV[1]2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb (antigenní test si zajistí sám účastník).
Dále prosíme o dodržování dalších opatření, jako je nošení respirátorů ve vnitřních prostorech budov.
Těšíme se na setkání."