Vítejte na webových stránkách Kraje Vysočina, které soustřeďují aktuální informace o kulturních akcích realizovaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti kultury a dalšími vybranými subjekty, které Kraj Vysočina podporuje.

Malý ateliér

soutěž pro děti

uzávěrka příjmu výtvarných děl 31. prosince 2022

Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo nám. 55

Muzeum Vysočiny Jihlava již devatenáctým rokem pořádá oblíbenou fotografickou soutěž Photographia natura. Je to otevřená soutěž, které se zúčastnilo okolo tisíce autorů z celé republiky. Ačkoli kromě hlavní kategorie bývají vyhlášeny i kategorie žákovská fotografie a studentská fotografie, přece jen zastoupení těchto kategorií, a to zejména dětských, bývá slabé. To je jeden z důvodů, proč přicházíme s novým podnětem zaměřeným přímo na děti, konkrétně na děti do čtrnácti let.
Jedná se o výtvarnou soutěž nazvanou Malý ateliér, v níž půjde o dvourozměrné výtvarné práce, tedy o kresbu, grafiku a malbu. Soutěžit budou děti ve třech věkových kategoriích: do 6, 6–10, 10–14 let. Soutěžit mohou děti z ČR i ze zahraničí, každý soutěžící může v jednom roce přihlásit do soutěže až pět prací.
A jak to bude probíhat?
Každý rok v únoru bude vyhlášeno téma pro začínající rok (pro první ročník bude výjimka, téma pro rok se dovíte již teď). V lednu následujícího roku provede sedmičlenná porota zhodnocení prací a vybere v každé věkové kategorii tři nejlepší práce. Počátkem února bude v Muzeu Vysočiny Jihlava instalována výstava nejlepších a nejzajímavějších prací za předchozí rok, otevřena bude do konce března. Na slavnostní vernisáži této výstavy budou vyhlášeny výsledky soutěže a budou předány ceny a diplomy vítězům.
Kurátory soutěže a výstavy budou Pavel Bezděčka a Renata Kremláčková, oba zaměstnanci Muzea Vysočiny Jihlava. Případné dotazy pište přímo na adresu bezdecka@muzeum.ji.cz nebo volejte na 724 285 355.
A na závěr důležité oznámení: tématem prvního ročníku, tedy pro rok 2022, jsou MOTÝLI. Tento krásný hmyz zná každý, včetně malých dětí. Tak vzhůru do tvorby, děti!